Større rom for menneskeverd.

Større rom for menneskeverd.

Velkommen til ARKIVET freds- og menneskerettighetsenter

Større rom for menneskeverd.
Laudal/Kerner - ny utstilling på Arkivet

Utstillingen «Laudal/Kerner» viser major Arne Laudal og gestaposjef Rudolf Kerner som mennesker uten medaljer og uniform. Hvem var de som kamerat, ektemenn og fedre? Det er ikke alle som vet at Major Laudal skrev dikt, eller at Gestaposjefen på Arkivet var en habil kunstmaler. Historien om dem blir fortalt med deres egne ord. Fra rapporter og dokumenter eller brev og personlige erindringer de skrev til sine nærmeste. Utstillingen viser hvordan de historiske hendelsene i verden preget deres liv og de valg de tok. Begge ble dødsdømt på grunn av sine valg. Den ene ble henrettet, den andre benådet og fikk leve.

Med Arkivet freds- og menneskerettighetssenter inn i framtiden

Åpningstalen til Audun Myhre: Gamle menn er farlige. Framtiden betyr ikke noe for dem! Sitatet skal stamme fra dramatikeren George Bernhard Shaw og er dramatisk for undertegnede som i hvert fall i barnebarns øyne er en gammel mann. Men heldigvis er ikke utsagnet sant. I hvert fall ikke for alle gamle eller eldre menn. Blant de mange frivillige her ved Arkivet, er det også mange eldre eller gamle menn. Og jeg opplever at engasjementet bak den historiske interessen er nettopp framtiden og hvilket samfunn vi ønsker for våre etterkommere.

Bjørn Tore Rosendahl disputerer

2. februar disputerte Bjørn Tore Rosendahl som første ph.d.-student i historie ved Universitetet i Agder. Avhandlingen er artikkelbasert og skrevet på engelsk. Tittelen er «Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers’ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War». Rosendahl er Faglig leder for Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, som også har finansiert ph.d.-prosjektet.

Nytt blikk 2017

Nytt blikk 2017

Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred?

Jakten etter jødene på Agder

Hagen, Kvanvig, Tronstad

Jakten etter jødene på Agder

Fortellinger om det sørlandske holocaust.

Nytt blikk 2016

Nytt blikk 2016

Tema: Beslaglagte ord

"Vi skal tilgi, men vi skal ikke glemme!"
Trygve Bratteli, 1946

> Skolebesøk på Arkivet?

Omvisning, undervisning og praktisk info

Motta nyheter direkte i din innboks!

Hva skjer på Arkivet?
mai
9

Åmli og Vegårshei kommune.

aug
31

Medlemsreise til Brussel, Strasbourg, Paris og Normandie. 

Fangeregister

>

Register over fanger fra og i Agder 1940-45

Fangeregister

Leirene

>

Kart over leirer og fengsler fanger fra Arkivet passerte

Leirene

Krigsseiler- register

>

Nasjonalt register over krigsseilere 1939-45

Krigsseiler- register

Krigen på Agder

>

Kart over okkupasjon og motstand på Agder 1940-45

Krigen på Agder