Boklansering: 1940

Boklansering: 1940

Torsdag 30. mars kl. 19:00 lanserte Knut Mæsel boken "1940. Det første krigsåret. Krig og hverdag i Kristiansand." Dette er tenkt å være den første boken i en serie bøker om krigs- og okkupasjonstiden 1940-45. Formålet med
bokserien er å vise hvilke omfattende konsekvenser den tyske okkupasjonen fikk for befolkningen i Sørlandets største by, Kristiansand.

Fra bokens forord: 
 
I dette første bindet skal vi se nærmere på hendelser
i okkupasjonsåret 1940. Boken starter med tyskernes
angrep på byen den 9. april, med påfølgende ødelagt
bebyggelse, tap av menneskeliv og en bred innsats
for å få befolkningen evakuert fra byen.
Som denne boken imidlertid også vil vise, så prøvde
norske og tyske myndigheter å normalisere bylivet så
raskt som mulig etter det tyske angrepet. Det innebar
at den evakuerte befolkningen snart fikk vende tilbake
igjen og gjenoppta sitt daglige virke, godt hjulpet av de
mange tyske bygge- og anleggsprosjektene.
Restriksjoner på befolkningens dagligliv førte likevel til
mange vanskeligheter. Nye ord og uttrykk fant veien
til den tyskkontrollerte byen. Vi kan nevne pris- og
rasjoneringskontroll, avissensur, blendingspåbud,
grenseboerbevis, køståing, portforbud, tvangsutskriving
og krav om «å gå inn for den nye tid» med medlemskap
i Nasjonal Samling (NS). Noe av dette blir grundig
behandlet i denne boken, andre ting kommer vi sterkere
tilbake til i senere bøker.
 
Året 1940 ble på mange vis et prøvelsens år, preget
både av usikkerhet og forsiktig optimisme. Mange hadde
nok med å tilpasse seg de nye makthaverne og sørge
for at familien fremdeles hadde mat på bordet.
Og splittelsen mellom dem som ønsket å samarbeide
med tyskerne og dem som ønsket å gjøre motstand,
var ennå ikke helt tydelig.
Etter hvert ble befolkningen stadig stilt ovenfor nye
prøvelser, med en okkupant som strammet grepet,
og med innbyggere som ble stadig mer markerte i sitt
valg mellom samarbeid og motstand.
Denne boken er blitt til som et samarbeidsprosjekt
mellom fire entusiaster. Interessen for kombinasjonen
krig og lokalhistorie har fulgt oss mer eller mindre
gjennom hele livet. Bjørn Furuborg har vært samleren
som har benyttet enhver anledning til sikre seg
gjenstander, bilder og dokumenter som kan kaste lys
over denne spesielle tiden. Normann Liene kan «alt»
som har skjedd i Vågsbygd gjennom tidene og har
inngående kjennskap til jernbanens historie, mens
undertegnede har forsøkt å kartlegge alle flybevegelser
over Sørlandet siden tidenes morgen.
 
Når vi tre «gamlekarer» har slått oss sammen med
Johnny Haugen som i vår sammenheng er rene
ungdommen, er det fordi han er historikeren som kan alt
det vi andre tre ikke kan. For ytterligere å sikre oss at det
stoffet vi presenterer, er tilgjengelig for alle, har vi bedt
Inger Johanne Mæsel og Svein Harald Moe om en kritisk
gjennomlesning.