20 000 Krigsseilere registrert!

20 000 Krigsseilere registrert!

Gjennom utrettelig frivillig innsats fra medlemmer av sjømannsforeninger og andre i hele Norge, har 20 000 krigsseilere nå fått hver sin side i Krigsseilerregisteret. Det er en formidabel økning på 14 000 siden registeret ble åpnet i januar 2016. Den sterke frivillige innsatsen kombinert med historikeres bidrag til kvalitetssikring, gjør at registeret er blitt et nettsted hvor mange etterkommere for første gang kan lese og få dokumentert hva deres far, bestefar eller onkel opplevde under andre verdenskrig; om skip, mannskap og krigsforlis.

Siden lansering 19. januar 2016, har Stiftelsen Arkivet og Lillesand Sjømannsforening foretatt opplæring av de rundt 50 frivillige som arbeider med Krigsseilerregisteret. Krigsseilerne registreres systematisk på grunnlag av 1 million arkivdokumenter fra Riksarkivet, som utgjør den mest pålitelige dokumentasjonen som finnes om krigsseilerne.

I tillegg jobber profesjonelle historikere ved Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet med å kvalitetssikre informasjonen som legges ut. En innsamlingsaksjon ble avsluttet 26. april i år og har sikret 3 millioner kroner, slik at Krigsseilerregisteret vil bli mest mulig komplett i løpet av få år. Mer informasjon om innsamlingsaksjonen er å finne i artikkelsiden «Støttespillere» på forsiden av registeret.

Parallelt med registrering av krigsseilere, er det nylig startet en kampanje for innsamling av materiale til et nasjonalt krigsseilerarkiv ved Norsk senter for krigsseilerhistorie. Målet er at krigsseilernes historie skal sikres også ved at publikum skal kunne levere inn brev, bilder og dokumenter etter krigsseilere. Lillesand Sjømannsforening og de andre sjømannsforeningene spiller en sentral rolle også i dette arbeidet.

Kontaktpersoner:

Bakgrunnsinformasjon om Krigsseilerregisteret:

Stiftelsen Arkivet og Lillesand Sjømannsforening startet i 2015 samarbeidet om å utvikle Krigsseilerregisteret, basert på en database utviklet av sjømannsforeningen (videreutviklet til dagens Sjøhistorie.no). Oppstarten ble finansiert av Samlerhuset Norge, mens Stortinget har bevilget midler til den daglige driften av registeret. Krigsseilerregisteret.no er et digitalt monument som ledes av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet og drives i samarbeid med Lillesand Sjømannsforening. Registeret skal dokumentere og hedre alle de over 40 000 krigsseilerne og deres historie. I tillegg til å være en nettside hvor det daglig publiseres ny informasjon om krigsseilere fritt tilgjengelig for publikum, er det også et sted som bidrar til at krigsseilernes historie holdes levende og relevant.