Arkivet med i offisiell 100 årsmarkering i Stavern og Larvik for avslutningen av første verdenskrig

Arkivet med i offisiell 100 årsmarkering i Stavern og Larvik for avslutningen av første verdenskrig

Søndag 11. november kl. 11 var det 100 år siden første verdenskrig tok slutt. Selv om Norge ikke deltok i krigen, ble norsk skipsfart rammet hardt av krigen, og rundt 2 000 sjøfolk omkom. Derfor var den offisielle norske markeringen av denne dagen lagt til Minnehallen i Stavern. Her deltok bl.a. kronprins Haakon og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på en seremoni for inviterte gjester. Senere på dagen var også forsvarsministeren tilstede på en omvisning på D/S Hestmanden, som for anledningen lå til kai i Larvik.

Kl. 17.00 arrangerte Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet sammen med Minnehallen en historiekveld på gamle Munken kino i Larvik. Det var gratis og åpent for alle. Her fikk man  høre mer om første verdenskrig, om hvordan krigen rammet Norge og sjøfolkene, og hvordan vi minnes krigsseilerne i dag.

 

Mannskapsbilde fra DS Hestmanden en gang før 1918. (Rolf Martinsen/Bergen Sjøfartsmuseum)

Mannskapsbilde fra DS Hestmanden ca. 1917. (Rolf Martinsen/Bergen Sjøfartsmuseum)