Åsted og minnested:

Åsted og minnested:

Stiftelsen Arkivet holder til i det tidligere statsarkivet i Kristiansand som under andre verdenskrig var hovedkvarter for Gestapo på Sørlandet. I nazistenes tjeneste ble bygningen et symbol for tortur og menneskeforakt. I dag er huset fylt
med aktivitet som skal bidra til et samfunn med større rom for menneskeverd, basert på frihet og demokrati.

Stiftelsen Arkivet som minnested