Beslaglagte ord: Ny bokutstilling på Arkivet

Beslaglagte ord: Ny bokutstilling på Arkivet

I denne utstillinga får du se noen av bøkene som ble forbudt under andre verdenskrig, noen som ble beslaglagt av nazistene og som er funnet igjen. Bøkene er fra vår egen boksamling, samt utlånt fra Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia og Det jødiske museet i Praha, Tsjekkia. Utstillingen er i Stiftelsen Arkivets bibliotek og åpen for publikum søndager eller etter avtale.

Stiftelsen Arkivet har siden 2015 samarbeidet med Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia om et prosjekt som handler om bøker som ble beslaglagt, stjålet og forflyttet av nazistene under andre verdenskrig.

Se innslag om utstillingen på Nrk Sørlandet.