Biblioteket

Arkivets fagbibliotek ligger i 1. etasje på Arkivet. 

For bibliotekfaglige spørsmål kontakt: biblioteket@stiftelsen-arkivet.no

Søk i vår bibliotekskatalog: HER
 
Fagbiblioteket består av senterets fagområder med hovedvekt på lokal okkupasjonshistorie.