Bjørn Tore Rosendahl

Bjørn Tore Rosendahl

Stilling: Historiker (PhD) - Faglig leder for Norsk senter for krigsseilerhistorie
E-post: btr@arkivet.no
Telefon: +47 92 08 92 18

Bjørn Tore har en PhD-grad fra Universitetet i Agder og Cand. philol med eksamener fra Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Agder. Hans faglige bakgrunn er historie (PhD og hovedfag), statsvitenskap (mellomfag), sosialøkonomi (grunnfag) og praktisk pedagogisk utdanning. Bjørn Tore har arbeidet fem år som rådgiver ved Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder. I perioden 2005 til 2011 var han ansatt ved Stiftelsen Arkivet som undervisningsleder, samt medlem i Stiftelsen Arkivets forskningsutvalg. Våren 2007 var Bjørn Tore koordinator i historie fagdidaktikk ved PPU på UiA, og 2009 foreleste han om mellomkrigstiden for historiestudenter på UiA. Fra 1. januar 2012 begynte Bjørn Tore i stillingen som historiker/forsker på krigsseilernes historie og ble høsten 2013 tatt opp ved UiA som PhD-student. Juni 2017 leverte han inn sin artikkelbaserte avhandling, og 2. februar 2018 disputerte han for doktorgraden med avhandlingen: "Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers’ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War". Hans stilling ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter er faglig leder for Norsk senter for krigsseilerhistorie. For artikler/publikasjoner av Bjørn Tore Rosendahl, klikk her eller på Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bjorn_Tore_Rosendahl