Forskningsutvalget

Stiftelsen Arkivets forskningsutvalg består av følgende medlemmer:

  • May-Brith Ohman Nielsen
  • Aslaug Kristiansen
  • Kjetil Grødum