Har økt fra 6000 til 15 000 krigsseilere. Krigsseilerregisteret fyller ett år 19. januar.

Har økt fra 6000 til 15 000 krigsseilere. Krigsseilerregisteret fyller ett år 19. januar.

Krigsseilerregisteret.no er et digitalt monument som ledes av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet og drives i samarbeid med Lillesand Sjømannsforening. Registeret skal dokumentere og hedre alle de ca. 40 000 krigsseilerne og deres historie.

Bildet er fra åpningen av Krigsseilerregsiteret 19. januar 2016.

19. januar har Krigsseilerregisteret vært i drift i ett år. På denne tiden har antall registrerte krigsseilere økt fra 6000 til over 15 000. Registrerte skip har også økt fra 2357 til ca. 3500. Dette hadde ikke vært mulig uten utrettelig innsats fra 50-60 frivillige fra sjømannsforeninger i Lillesand og ellers rundt i hele kyst-Norge som har fått opplæring i bruk av nettsiden.

I tillegg jobber profesjonelle historikere ved Norsk senter for krigsseilerhistorie med å kvalitetssikre informasjonen som legges ut. For å kunne fortsette dette arbeidet, pågår det en innsamlingsaksjon som skal sikre at Krigsseilerregisteret blir mest mulig komplett i løpet av få år.

For det er et stort arbeid som står igjen. Det er usikkert hvor mange krigsseilere det blir til slutt i registeret, men det totale antallet vil trolig overstige 40 000.

Den nye nettsiden har på kort tid blitt populær blant mange. Statistikk viser 55 328 antall besøkende i 2016, med 6 ½ minutt besøkstid i gjennomsnitt. Videre har 650 personer tatt direkte kontakt med Norsk senter for krigsseilerhistorie for å bidra med bilder, brev og beretninger fra krigsseilere til Krigsseilerregisteret eller spørre etter ytterligere informasjon. Til stor inspirasjon for både ansatte og frivillige, er det svært mange som takker for at en hittil ukjent historie gjøres kjent gjennom Krigsseilerregisteret.

Kontaktpersoner:.

·         Leder for Norsk senter for krigsseilerhistorie:
Bjørn Tore Rosendahl, tlf 92 08 92 18, e-post: btr@stiftelsen-arkivet.no

·         Koordinator Krigsseilerregisteret:
Simen Zernichow, tlf: 41 56 42 49, e-post: sz@stiftelsen-arkivet.no         

Bakgrunnsinformasjon om Norsk senter for krigsseilerhistorie

I 2016 fikk Stiftelsen Arkivet en tilleggsbevilgning over Statsbudsjettet på 1,5 mill. kroner for sitt arbeid med krigsseilernes historie. For å løse denne oppgaven, ble Norsk senter for krigsseilerhistorie opprettet, som en integrert del av Stiftelsen Arkivet. Målsetningen til senteret er å bli ledende i Norge på dokumentasjon, forskning og digital formidling av norsk krigsseilerhistorie. Frivillighet og privat tilleggsfinansiering har i 2016 bidratt til ytterligere aktivitet, utover den statlige grunnfinansieringen.