Motstandskampens dag på Agder

Motstandskampens dag på Agder

9. mai 2017
I år markerer vi dagen i Lindesnes og Mandal.

 

Program Lindesens– minnebauta ved Valle kirke på Vigeland.

kl 1200  Vi synger 2 vers av “Gud signe vårt dyre fedreland”
              Ordfører Janne Fardal Kristoffersen ønsker velkommen
              Lagmann Hanne Sophie Greve holder tale og legger ned krans
              Ungdomsappell
              Vi synger 2 vers av “Ja vi elsker dette landet”

Program Mandal – minnestøtten over falne krigshelter ved Turnhallen
kl 1330  Vi synger 2 vers av “Gud signe vårt dyre fedreland”
              Ordfører Alf Erik Andersen ønsker velkommen
              Lagmann Hanne Sophie Greve holder tale og legger ned krans
              Ungdomsappell
              Vi synger 2 vers av “Ja vi elsker dette landet”

Ytterligere opplysninger om arrangementene kan fås ved henvendelse til:

Stein Chr Salvesen – informasjonsansvarlig på telefon 38 10 74 00/90 07 64 90

 

 

 

 
Bakgrunn for markeringen:
Etter initiativ fra lagmann Hanne Sophie Greve markeres 9. mai som Motstandskampens dag på Sørlandet.  Det var denne dagen leder for motstandsbevegelsen på Sørlandet, major Arne Laudal sammen med fem av sine medsammensvorne, ble henrettet på Trandum i 1944. Stiftelsen Arkivet arrangerer i samarbeid med Venneforeningen Motstandskampens dag 9. mai. I Samarbeid med kommuner i regionen ønsker vi å markere den innsatsen som ble gjort av lokale motstandsmenn og kvinner under andre verdenskrig.

Les Thomas V.H. Hagens artikkel om Skuddene i Trandumskogen 9. mai 1944: her