Ny inngang på Arkivet

Ny inngang på Arkivet

I forbindelse med byggearbeid er hovedinngangen på Arkivet stengt. Nytt inngangsparti i en periode vil være gammel hovedinngang mot Vesterveien, se bildet.