Petter Gilsvik

Petter Gilsvik

Stilling: Prosjektleder mangfold, dialog og demokrati
E-post: pg@stiftelsen-arkivet.no
Telefon: Tlf +45 60 229210 eller + 47 95218010

Petter Gilsvik har siden 1982 arbeidet med mangfold, dialog og integrering  i flere Norske kommuner. Utviklet Amnesty Internationals kampanje mod tortur i Norge. Har vært direktør for stiftelsen Internasjonalt Hus i Stavanger fra 2000 og fram til han flyttet til Danmark i 2013. I 2005 tok han initiativ til den første nordiske integrasjonskonferanse. Ble i 2008 tildelt Aftenbladets statuett for sitt arbeide.

Fra sitt kontor i Danmark har han hatt ansvar for stiftelsen Internasjonalt Hus sitt nordiske program innen mangfold, dialog og demokrati. Har blant annet tatt initiativ til en rekke seminar og demokratidialoger i Skandinavia. Etter fusjonen mellom stiftelsene Internasjonalt Hus og  Arkivet  (mars 2017) følger han opp arbeidet innen områdene mangfold, dialog og demokrati. Han har fortsatt kontor på Dutrupgaard like nord for København.

Kontakt info:

Petter Gilsvik
Dutrupgaard
Kongevejen 256
3070 Snekkersten