Petter Gilsvik, ny prosjektleder for mangfold, demokrati og dialog

Petter Gilsvik, ny prosjektleder for mangfold, demokrati og dialog

Petter Gilsvik har siden 1982 arbeidet med mangfold, dialog og integrering i flere Norske kommuner. Utviklet Amnesty Internationals kampanje mod tortur i Norge. Har vært direktør for stiftelsen Internasjonalt Hus i Stavanger fra 2000 og fram til han flyttet til Danmark i 2013. I 2005 tok han initiativ til den første nordiske integrasjonskonferanse. Ble i 2008 tildelt Aftenbladets statuett for sitt arbeide.

Fra sitt kontor i Danmark har han hatt ansvar for stiftelsen Internasjonalt Hus sitt nordiske program innen mangfold, dialog og demokrati. Har blant annet tatt initiativ til en rekke seminar og demokratidialoger i Skandinavia. Etter fusjonen mellom stiftelsene Internasjonalt Hus og  Arkivet  (mars 2017) følger han opp arbeidet innen områdene mangfold, dialog og demokrati. Han har fortsatt kontor på Dutrupgaard like nord for København.