Rådet for Stiftelsen Arkivet

 1. Tor Wennesland (leder)

 2. Hanne Sophie Greve

 3. Åse Lill Kimestad

 4. Aud Blattmann

 5. Harald Sødal

 6. Hanne Haaland

 7. Kirsti M. Hjemdahl

 8. Sylfest Lomheim

 9. Inger Turid Tonstad

 10. Terje Næss

 11. Bjørn Robstad

 12. Arne Thomassen

 13. Finn Holmer Hoven

 14. Lasse Laudal

 15. Arne Eilertsen

 16. Rita Johnsen

 17.  Eva Bergh

 18.  Eva Kvelland

 19. Anette Storeide

 20. Mette Gundersen

 21. Odd R. Jørgensen 

 22. Lars Erik Lyngdal

 23. Petter Gilsvik

 24. Bjørn Tungland

Protokoll fra rådsmøtet 2015

Protokoll fra rådsmøtet 2014