Rådet for Stiftelsen Arkivet

 1. Robert Mood (leder)

 2. Aud Blattmann

 3. Karen Junker

 4. Åse Lill Kimestad

 5. Inger Turid Tonstad

 6. Sylfest Lomheim

 7. Arne Eilertsen

 8. Lasse Laudal

 9. Bjørn Robstad

 10. Finn Holmer Hoven

 11. Rita Johnsen

 12. Arne Thomassen

 13.  Eva Bergh

 14.  Eva Kvelland

 15. Anette Storeide

 16. Mette Gundersen

 17. Odd R. Jørgensen 

 18. Hanne Sophie Greve

 19. Beintein Baardsson

 20. Terje Næss

 21. Lars Erik Lyngdal

Protokoll fra rådsmøtet 2015

Protokoll fra rådsmøtet 2014