Simen Zernichow

Simen Zernichow

Stilling: Prosjektkoordinator i Krigsseilerregisteret og historiker
E-post: sz@arkivet.no
Telefon: 41564249

Simen Zernichow er utdannet lektor med opprykk med eksamener fra Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Agder/Høgskolen i Agder. Hans faglige bakgrunn er historie (master), engelsk (årsstudium) og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Simen var ferdig utdannet desember 2010. Etter det har han blant annet jobbet som vitenskapelig assistent ved UiO i 2011-2012. Bisto blant annet i arbeidet med boken «Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten» og å gi tilbakemeldinger på masteroppgaver i historie. Jobbet deretter i 2013-2014 som eksamenskoordinator/administrasjonsmedarbeider ved Atlantis Medisinske Høgskole. Hadde da blant annet alt ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av eksamen for studentene (600) på høgskolen. Digital og skriftlig eksamen.

Simen har vært ansatt ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter siden mars 2015.

Hovedansvar:

- Daglige ansvar for utviklingen av et nasjonalt krigsseilerregister

- Innsamling og registrering av opplysninger til Krigsseilerregisteret

- Koordinering og samarbeid med frivillige bidragsytere mht. innsamling og registrering av opplysninger til Krigsseilerregisteret.

- Tilgjengeliggjøre for de frivillige arkivmateriale nødvendig for registrering av alle krigsseilerne

- Publikumshenvendelser til Krigsseilerregisteret. Kontaktinformasjon: ksr@arkivet.no

Noen publikasjoner:

«Det tyske krigsforlis som ble ignorert? Militæret i Kristiansand og de politiske myndighetenes tolkning av varslene fra Lillesand om en nært forestående invasjon etter torpederingen av DS «Rio de Janeiro» 8. april 1940». I Vestre Moland og Lillesand historielag sitt tidsskrift «Det var en gang», nr. 15, 2016-2017. Tilgjengelig digitalt: http://www.stiftelsen-arkivet.no/files/Artikkel-om-Rio-de-Janeiro---Simen-Zernichow.pdf

«Hvor ble minene av? Den ukjente historien om minebarrieren rundt kystfortet på Justøya og mineoppryddingsarbeidet, 1943-2013». I Vestre Moland og Lillesand historielag sitt tidsskrift «Det var en gang», nr. 14, 2014-2015.

Andre publikasjoner/vitenskapelige arbeid:

Masteroppgave desember 2010: «The Palestine Option: US policy towards the Palestinian Armed Movement, 1965-1973». Artikkel av deler av masteroppgaven i tidsskrift Diplomatic History i januar 2014: Simen Zernichow og Hilde Henriksen Waage, «The Palestine Option: Nixon, the National Security Council, and the Search for a New Policy, 1970.»