Simen Zernichow

Simen Zernichow

Stilling: Prosjektkoordinator i Krigsseilerregisteret og historiker
E-post: sz@stiftelsen-arkivet.no
Telefon: 41564249

Simen Zernichow er utdannet lektor med opprykk med eksamener fra Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Agder/Høgskolen i Agder. Hans faglige bakgrunn er historie (master), engelsk (årsstudium) og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Simen var ferdig utdannet desember 2010. Etter det har han blant annet jobbet som vitenskapelig assistent ved UiO, og som eksamenskoordinator/administrasjonsmedarbeider ved Atlantis Medisinske Høgskole (se profil på www.linkedin.com for mer informasjon). Ansatt siden mars 2015.

Hovedansvar:
- Daglige ansvar for utviklingen av et nasjonalt krigsseilerregister
- Innsamling og registrering av opplysninger til Krigsseilerregisteret
- Koordinering og samarbeid med frivillige bidragsytere mht. innsamling
og registrering av opplysninger til Krigsseilerregisteret: Publikumshenvendelser: krigsseilerregisteret@stiftelsen-arkivet.no