Styret i Stiftelsen Arkivet valgt på rådsmøtet 8. mai 2016:

Dagrun Eriksen - styreleder.
Birgit Atteskog - nestleder
Ingrid Wisløff Jæger (Kristiansand kommune)
Kristin Eidet Robstad (Kunnskapsdepartementet)
Rune Andre Sørtveit Frustøl (Vest-Agder Fylkeskommune)
Gro Bråten (Aust-Agder fylkeskommune)
Gunvor Andresen
Tor Hultmann (Stiftelsen Arkivets venneforening)
Stein Christian Salvesen (ansattes representant)
 
Styremedlemmene er valgt for to år.