Styret i venneforeningen

Leder: Tor Hultmann

Nestleder: Inger Berit Mjølund

Sekretær: Stein Chr Salvesen

Styremeldem: Arne Eilertsen

Styremedlem: Solveig Robstad

Varamedlem,: Nils Børstrand

Varamedlem: Berit Søberg Selmer

Varamedlem: Anne Lønn

Varamedlem: Erling Berge

 

Valgt på årsmøtet 23. mars 2015

Årsmøteprotokoll 20.03.2014

Årsmøteprotokoll 27.03.2012