Arkivets Venneforening

Arkivets Venneforening har som formål å skapet et kontaktnett for Arkivet, markere og støtte den økonomisk. Venneforeningen har også ansvar for drift, vedlikehold og omvisning i Gestapokjelleren.

Arkivets Venneforenings årsmøte 2017

Torsdag 23. mars kl 1800

Årsmøtepapirer

Nye medlemmer tegnes på møtet.

Etter årsmøtet vi Simen Zernichow holde foredrag om «Rio de Janeiro-forliset»

Den nasjonale Frivillighetsprisen tildeles omvisergruppa på Arkivet i 2006. På bildet fra v. Stein Mollekleiv, Alf Huseth og Trond Giske

Stiftelsen Arkivets Venneforening har som formål å skape et kontaktnett for Stiftelsen Arkivet, markere og støtte den økonomisk. Venneforeningen har ansvar for drift, vedlikehold og omvisning i Gestapokjelleren. Nær 10.000 personer blir årlig guidet gjennom kjellerens historie. Stiftelsen Arkivets Venneforenings kontor i Arkivet er bemannet hver dag. Det kan tegnes medlemskap for enkeltmedlemmer, bedrifter, foreninger og lag. Det er også mulig å tegne livstidsmedlemskap.

Leder: Tor Hultmann
Koordinator: Stein Chr Salvesen