Vi marsjerte under fanen Større rom for menneskeverd.

Vi marsjerte under fanen Større rom for menneskeverd.

26. august under årets PRIDE-parade marsjerte Stiftelsen Arkivet, Røde Kors, Amnesty International og FN-sambandet i fellesskap under parolen:
Større rom for menneskeverd. Nynazistenes marsj gjennom våre gater har vist oss at det finnes krefter i samfunnet som ikke deler det store flertallets syn på menneskeverd. Arkivet er vår bys tunge symbol på hva som skjer om slike krefter får utvikle seg. Alle minoriteter som møter trusler på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell orientering har krav på å bli beskyttet. Det er vi som fellesskap som skal beskytte dem. Derfor marsjerte vi under fanen Større rom for menneskeverd.